3. ROČNÍK

Téma: PLASTY JAKO MUTUJÍCÍ HMOTY

Od počátku masové produkce plastu 60 léta jsme vyprodukovali 7,8 miliard tun plastového odpadu. To jsou všechny mrakodrapy v New Yorku krát 23. Zároveň však bez plastu by nebyl moderní svět. Nebyly by léky, počítače, komunikační sítě ani cestování.

Teprve na začátku 80tých let začínají lidé chápat, že plast jako odpad je velký problém. Jak se zbavit něčeho, co je vlastně nezničitelné a přitom, tak levné, že to prostě vyhazujeme? Na konci 80tých let se začíná problém řešit recyklací. Pravdou však je, že recyklace moc nefunguje. Celosvětově se recykluje jen 19,9 % vyhozeného plastu a zbylý odpad končí v oceánech na skládkách či v lepším případě ve spalovnách.

Jako fotografka a studentka výtvarného umění si pokládám výzkumnou otázku, zda se v rámci fotografie dají tyto nežádoucí předměty (plastové odpadky), které měly primárně jinou funkci, dále přetvářet či transformovat a následně využívat v rámci fotografie?

 

Vizualita fotografií zobrazuje dvě roviny obsahu, které vyjadřují kontrast mezi pohodlným životním stylem a procitnutí k nové úctě života druhotného materiálu. Výzkum 2018 ukázal, že každý týden strávíme tolik plastu, kolik je v jedné kreditní kartě. Námětem absurdních výjevů nahých žen obalených igelitem v industriálním či jiném prostředí komunikuje sdělení, že s plasty jsme víc než spojeni. Snažila jsem se tedy tuto fotografickou sérii PaLidi přenést netradičními technologiemi na druhotný již nepotřebný materiál určený jako odpad a transformovat ho do konceptuálního gesta a vytvořit z něj autonomní estetickou formu a ideový nosič.

Momentálně naše neschopnost se plastů zbavovat vzbuzuje pocit nestability, nejistoty a jako nikdy předtím v dějinách nás společný osud vyzývá k hledání nového začátku a vymezit se z formy kolektivního egoismu. Dnes se více než kdy jindy stala příroda neoddělitelnou od kultury- Podle Guattariho je nutné vnímat svět z perspektivy tří ekologií: sociální, mentální a environmentální. Ráda bych, aby můj výsledný apel doktorandského studia poukázal na to, že všichni by měli být dobrými aktivisty a ekologie by se měla vymanit z tradičního vnímání coby aktivita minority milovníků přírody či expertů. Když budeme dnes slabě lehkomyslní, zítra můžeme být lehce slabomyslní. (2020)