KOMIKS PRO NEVIDOMÉ – BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Pro nevidomé je komiks úplně uzavřeným světem. O stylu čtení textu v bublinách hned v obrázku pouze slyšeli. Nikdy však neměli možnost si toto vyzkoušet. Vytvořila jsem komiks, který je pro děti vidomé, slabozraké ale i nevidomé.

Ilustrovaných knih pro nevidomé děti je velice málo. Poptávka však stále roste. Většina ilustrovaných pohádkových knih, které nevidomé děti mají, jsou ručně vyrobené originály.

Komiks pro nevidomé je multifunkční kniha, která funguje i pro slabozraké a vidomé děti. Černá reliéfní linka, slouží k hmatovému čtení. UV ilustrace je určena pro vidomé děti. Aktéři komiksu mají nakreslené obličeje záměrně pouze v černotisku. Nevidomé děti špatně rozeznávají grimasy obličejů a přeci jen rodiče nejlépe vědí, jaké jsou schopnosti jejich dítěte. Rodiče tak mohou dokreslit obličeje reliéfní barvou, která ve tmě svítí. Vidomé děti si zase mohou pohrát s malou UV baterkou a sledovat, jaká ilustrace se jim objeví.

Komiks propojuje dva světy. Svět vidomých a svět nevidomých. Svět světla a svět tmy. (2013)