MOJE RODINA

Takový můj osobní projekt.

Projektorem jsem promítala fotografie svých nejbližších na svůj obličej. Chtěla jsem tak zjistit, komu se z rodiny nejvíce podobám. Druhá fáze tohoto projektu je video. V tomto videu se překrývají různé obličeje opět mých nejbližších. Reflektuje to tak charakterové vlastnosti, které jsem zdědila. (2014)