POMOC BLONDÝNĚ

I takový idol dokonalosti a ctnosti jako Barbína, může spadnout až na dno.

Virální video je určeno k propagaci občanského sdružení Most k naději (http://www.mostknadeji.eu/). Toto sdružení pomáhá lidem závislým na návykových látkách v Severočeském kraji. Virální video je ztvárněno velmi komicky a kontroverzně z důvodu toho, aby se dostalo do povědomí diváka. Dojemný konec by měl však tuto kontroverznost uklidnit a dodat videu vážnost.

Z hlediska mého průzkumu je virální video nejefektivnější a zároveň nejlevnější reklama. Vtipná nebo dojemná videa se internetem šíří samovolně nejvíce. Proto jsem tyto dva žánry propojila v komedii a dramatu zároveň. (2013)