Jiný svět

Když jsem přijela na týden do Spíšské Nové Vsi fotografovat krajinu, počasí zrovna moc nepřálo. Měla jsem celkem asi tři dny na to, abych se rozhodla, jaká místa budu fotit, a propojit je s nějakým příběhem.

Přes Google Maps Earth jsem se rozhlížela po krajině. Zaujala mě místa, která vypadala jako krátery v krajině. Vydala jsem se je tedy prozkoumat. Byly to kamenolomy, ať už stále funkční nebo zavřené. Svět jakoby se v nich zastavil. Ticho a klid občas „vyrušil” šum stromů, do kterých se opíral vítr a zpěv klevetivých ptáků. Jako bych se ocitla v jiném světě. Na jiné planetě. Na rozlehlých planinách jsem si připadala jako jehla v kupce sena. Všední problémy se najednou zdály tak nicotné. Návštěva těchto míst byla jako pohlazení po duši. To, že se čas ani život nezastavil, mi připomínali pouze líně se valící oblaka. (2016)